#5 Delfská věštírna

S e r i á l o ř e c k é m y t o l o g i i

S Apollónem, o kterém jsme si psali minule, úzce souvisí Delfské orákulum – nejlegendárnější posvátné místo starověkého Řecka. Kněžky Pýthie zde v tranzu odpovídaly na otázky poutníkům, kteří si do Delf přicházeli pro rady i z těch nejvzdálenější koutů Peloponésu.

V čem bylo to místo tak výjimečné a v čem k nám promlouvá dodneška?

Především to byl nejlepší a nejúčinnější terapeutický nástroj, jaký byl tehdy k dispozici. Jít na pouť do Delf bylo mnohem spirituálnější než dřít ve filosofické škole u Zenóna či Epiktéta a pak ještě muset všechno to vědění pokorně žít.

Ale rozhodně se tyto dvě metody mohly i doplňovat. A dokonce mi přijdou v jedné věci podobné.

V jaké?

V první řadě, vydat se na pouť do Delf, nebylo jen tak. Vyžadovalo to jistou přípravu a posléze dlouhou cestu, v průběhu které již člověk nad svým tématem dlouze přemýšlel a jinak se s ním potýkal. Mohl klidně jít a přemýšlet tak dlouho až se téma vyřešilo ještě před cílem!

To vše díky tomu, že vydáním se na takovou cestu, člověk převzal za toto svoje téma ODPOVĚDNOST. Vzal si ho k sobě, začal ho vlastnit a měl tak mnohem vyšší moc s ním hnout, než kdyby mu dával jen cucky roztříštěné domácí pozornosti.

V řadě druhé, Apollón, který měl delfské orákulum pod svým patronátem, rád přes Pýthie poutníkům sesílal poměrně nejasné odpovědi. Často u toho i vtipkoval nebo odpovídal otázkami či hádankami tak obskurními, že jejich význam člověk pochopil až poté, co ho už nemohl použít.

Přesto byla Delfská věštírna tak slavná a tak přitažlivá!

Proč chce člověk i dneska blíž k věcem, kde ho čeká všechno, jen ne to, po čem (si myslí, že) touží? Proč jsme tak magicky přitahováni nejistotou, dobrodružstvím a tajemstvím?

A navíc jsme často kvůli tomu ochotní jít až na kraj světa? Aneb v univerzu vnitřním, i do těch nejzazších hloubek?

PROTOŽE TO NAŠÍ DUŠI NEJVÍC ROZVÍJÍ.

Kdyby byl náš život jako průlet polštářovým rájem plným světla a jistoty, jen stěží bychom v něm dokázali poznat, kdo DOOPRAVDY jsme.

POZNÁNÍ SEBE SAMA mělo v Antice jednu z nejvyšších hodnot. Ctili ho právě i Stoikové, kteří navíc usilovali o to, abychom s tímto poznáním následně uměli co nejlépe zacházet. Proto je občasná cesta do Delf vhodná i pro nejotrlejšího životního znalce či mudrce.

Ani moje sebepoznání furt nebere konce. Svědectvím je i tato fotka z předvčerejška … z vyvrcholení týdne, který jsem si představovala úplně jinak, než se nakonec udál. Přesto mě ten krátký průlet tvrdým očistcem plným temnoty a nejistoty zase tak neskutečně obohatil, že by to vydalo na celý další text.

Tak zase příště, když se za námi sestoupí podívat Hermés.

🧡

Pokud toužíte poznávat sami sebe na jedinečném místě a jedinečnou cestou, pojeďte s námi v březnu do pouště. Sahara jsou takové moje osobní Delfy. Z každé poutě jsem si přinesla ohromný kus sebepoznání. A všechny ty saharské kousky mi dodneška v různých variacích promněňují život.

Jak konkrétně? Čtěte můj Saharský týdeník, zítra vychází druhé číslo!

🐪

https://souladventure.cz/…/puto…/soul-quest-brezen-2023/

Chci dostávat emaily od Elen

O všem novém, co dělá nebo chystá